Michal Vrabec

Pochádzam z malej dedinky Dolné Naštice, aktuálne žijem v Bratislave, kde pracujem ako učiteľ. Som šťastne ženatý a mám jednu nádhernú dcéru. K bluegrassovej hudbe som sa dostal cez kamarátov na Košariskách, kde som raz začul ostrý zvuk banja. Môj učiteľ na banjo bol Jano Bratinka, ktorému naozaj vďačím za veľa. Hrávam na banjo Gibson , struny používam GHS .