WHITE STORK 2013 - Luka na Jihlavou (CZ) - úspešne absolvované

https://web.telecom.cz/whitestork/