KRÁSNO FEST 2014 - Krásno (SK) - úspešne absolvované