COUNTRY FEST ILAVA 2014 - Ilava (SK) - úspešne absolvované