COUNTRY BÚRKA 2015 - Veľké Lovce (SK) - úspešne absolvované