BG FEST 2014 - Nová Dubnica (SK) - úspešne absolvované