BLUEGRASSOVÝ VEČER 2013 - Horná Poruba (SK) - úspešne absolvované

http://www.bluegrass-vecer.akusticka.sk/