Bluegrassové návraty

Predvianočný festival, zameraný na prevažne bluegrassovú hudbu. Hrajú 3 - 4 skupiny.